Project Young Eyes werkt nauw samen met de organisatie Start Up 4 Kids. Deze organisatie zet zich ontzettend goed in voor kinderen met mindere kansen.

Op deze pagina kan je meer lezen over deze super toffe organisatie. De volgende informatie is afkomstig van de site van Start Up 4 Kids.

Onze visie

StartUp4kids streeft naar een wereld waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontplooien en op eigen kracht hun geluk nastreven.

Wij geloven dat ieder kind het verdient om zichzelf te ontdekken, te ontwikkelen en te ontplooien en het verdient om een eigen toekomst te vormen waarin ze hun eigen dromen kunnen waarmaken. We willen dat ieder kind de vrijheid ervaart en de mogelijkheden ziet om hun eigen pad te bewandelen, hun eigen keuzes te maken en zo te gaan voor hun eigen dromen en onafhankelijkheid.
 

Onze missie

StartUp4kids wil wereldwijd sociaal achtergestelde kinderen extra scholing bieden om ze te helpen zich te ontplooien en kansen te benutten.

StartUp4kids doet dit door het bewezen en professionele lesprogramma van Aflatoun aan te bieden aan kinderen binnen het basisonderwijs dat hun kennis, zelfvertrouwen en bewustwording vergroot. Dit programma is gebaseerd op ervaringsleer waardoor er sprake is van duurzame kennisoverdracht. Zo kunnen ze een blijvend verschil maken in hun eigen leven en in dat van de mensen om hen heen.

In ontwikkelingslanden worden de lesprogramma’s uitgevoerd door lokale NGO’s die staan voor professionaliteit (kennis, taal, netwerk), betrouwbaarheid en impact. In Nederland wordt het programma via StartUp4kids direct bij de scholen geïmplementeerd. In samenwerking met onze partners optimaliseren wij continu het lesprogramma. Wij ontwikkelen daarnaast extra services die de kinderen blijven stimuleren en ondersteunen in het nastreven van hun geluk.

Start Up 4 Kids in een notendop

De plek waar een kind opgroeit, bepaalt in grote mate de kans op het volgen van goed onderwijs. Onderwijs vergroot op haar beurt de kans op het vinden van een passende baan en het kunnen voorzien in de basisbehoeften. Door kinderen naast de reguliere vaardigheden op school ook life skills aan te bieden, vergroot dit hun kans op een gelukkig en zelfredzaam leven.

In de landen waar StartUp4kids actief is, hebben veel kinderen helaas niet de mogelijkheid om kwalitatief goed onderwijs te volgen. Ook van een bredere vorming met betrekking tot sociale, emotionele en financiële vaardigheden is nagenoeg geen sprake. Zeker niet voor de kwetsbare doelgroepen waar wij ons als stichting voor inzetten.

StartUp4kids streeft naar een wereld waarin alle kinderen de kans krijgen zich te ontplooien zodat ze op eigen kracht en naar eigen goeddunken hun leven kunnen inrichten.

Om dit te realiseren, zet StartUp4kids (voorheen Stichting Proniños) zich als sinds 2009 in om achtergestelde kinderen extra kansen te bieden die hen helpen zich optimaal te ontplooien en te ontwikkelen. Dit doet de stichting door middel van fondsenwerving waarmee onderwijsprogramma’s gefinancierd worden. Deze onderwijsprogramma’s focussen zich op sociale en financiële vaardigheden. De stichting maakt hiervoor gebruik van het bewezen programma van Aflatoun. Daarnaast zet de stichting zich, samen met haar lokale partners, in voor het verbeteren van de kwaliteit van het reguliere onderwijs.

Onze werkwijze

StartUp4kids initieert wereldwijd scholingsprojecten en biedt in ontwikkelingslanden financiële steun aan NGO’s voor het uitvoeren van deze projecten.

 

Onze focuslanden

Wij zijn werkzaam in Peru, Ethiopië, Guatemala, Ecuador, Botswana en Nepal. Via onze dochterstichting Experience4Life Foundation zijn wij actief in Nederland.

Ons lesprogramma

Voor het aanvullende onderwijs wordt gebruik gemaakt van het bewezen en professionele lesprogramma van Aflatoun dat erkend wordt door o.a. Koningin Máxima en Unicef.

Wat ons uniek maakt

Met een team van tien vrijwilligers en drie adviseurs zetten wij ons dagelijks in om scholingsprojecten te initiëren en de kwaliteit van het onderwijs in onze projectlanden te verbeteren. Hiervoor werven wij fondsen die wij met persoonlijke zorg en op transparante, effectieve en efficiënte wijze besteden.

Specifieke doelgroep

Wij focussen ons op achtergestelde kinderen zoals fysiek en geestelijk beperkte kinderen, kinderen uit rurale gebieden, weeskinderen en meisjes.

Duurzame kennisoverdracht

Ons lesprogramma is gebaseerd op ervaringsleer. Dit zorgt voor een blijvend verschil in de levens van de kinderen en in die van hun omgeving.

Extra support

Na de afronding van het lesprogramma blijven we de kinderen stimuleren via een online platform en het aanbieden van kennis over microfinanciering, crowdfunding, etc.

 

Achtergrond

“In 2006 werk ik een half jaar op vrijwillige basis met kinderen in de sloppenwijk San Genaro in Lima. Daar ervaar ik dat het onderwijsniveau in ontwikkelingslanden laag is, dat kinderen maar een halve dag naar school gaan en drie maanden zomervakantie hebben. Ik ontdek echter dat de kinderen in de sloppenwijken dezelfde dromen hebben als kinderen hier. Ik vraag me af in hoeverre deze kinderen kansen hebben hun dromen waar te kunnen maken. Een paar jaar later ontstaat de wens om hier verandering in te brengen. Eind 2009 richt ik Stichting Proniños (nu StartUp4kids Foundation) op omdat ik geloof in de kracht en creativiteit van kinderen om zelf te kunnen te ondernemen, spelenderwijs door te sparen en te investeren in hun eigen talent zodat zij op eigen kracht hun dromen waar kunnen maken.”

Katja Visser

Extra informatie

Meer weten over onze stichting en eventuele donatiemogelijkheden? Neem contact op met Katja Visser via katja@startup4kids.nl

 

Wil je ook bijdragen aan de missie van StartUp4kids? Graag!

Nieuws

Beste lezer,

 

Misschien vraag je je af wat de situatie intussen is van de kinderen van onze projecten in Peru, Ecuador, Ethiopië, Nepal, Ecuador, Guatemala en van de moeders en kinderen in Botswana. Tijd dus voor een update, hoewel er intussen nog niet heel veel veranderd is aan de situaties in de landen. Dit is geen goed nieuws natuurlijk voor kinderen die recht hebben op (goed) onderwijs! Warme groeten namens het vrijwilligersteam van StartUp4kids: Eugenie, Geert, Ineke, Jelle, Jeroen, Jolijn, Katja, Kim, Laura, Liesbeth, Marjolein, Maron, Mascha, Michèle, Nienke, Sigurd, Sofie en Tamaam 

 

In Nederland en andere Europese landen hebben ze het onderwijs goed kunnen voortzetten met behulp van digitale technieken. Maar door de schoolsluiting neemt ook de kansenongelijkheid in Nederland verder toe. Want sommige kinderen beschikken niet over een laptop, een huis met genoeg ruimte om rustig te leren en ouders die hen goed kunnen helpen bij hun schoolwerk.  Voor de kinderen in de landen waarvoor StartUp4kids zich inzet, is dit hetzelfde en vaak erger het geval. Het is daar vaak al niet vanzelfsprekend om naar school te gaan omdat kinderen mee moeten helpen op het land of ouders bijvoorbeeld het schooluniform of de bus naar school niet kunnen betalen.  Onze projectkinderen zijn kinderen die over het algemeen wel de mogelijkheid hebben om naar school te gaan, maar zeer kwetsbaar zijn door bijvoorbeeld de plek waar ze wonen (hoog in de Andes), omdat ze een geestelijke of lichamelijke beperking hebben, of omdat ze gediscrimineerd worden omdat ze behoren tot een minderheidsgroepering (afstammelingen van de Maya’s in Guatemala, de San in Botswana of van de inheemse bevolking in Ecuador), etc. Maar hoe gaat het dan nu met deze kinderen in coronatijd? Deze kinderen hebben niet, zoals in Nederland, toegang tot het internet, dus zij missen nu al weken de lessen en hun vriendjes. En zouden ze digitaal les kunnen krijgen, dan missen de meeste ouders zelf heel vaak scholing, waardoor zij hun eigen kinderen niet kunnen onderwijzen. Een verschrikkelijke situatie dus!

 

Samenwerking met onze partners

Wij staan altijd in direct contact met onze partners en houden de vinger aan de pols over hoe het gaat met onze projecten Nu ook nog eens extra hoe het gaat met hun werknemers, de lokale leerkrachten en uiteraard de kinderen en de moeders. Vooralsnog hebben wij nog niet gehoord dat er corona-gevallen zijn onder de kinderen, moeders, lokale projectleiders en leerkrachten. Afhankelijk van hoe lang de situatie gaat voortduren in de verschillende landen, zullen we samen zoeken naar de beste oplossing voor de continuïteit van onze projecten.

Hoe gaat het dan nu daadwerkelijk met de projecten? Laten we nog eerst even dichtbij huis blijven. Binnen ons eigen team in Nederland hebben twee teamleden, Liesbeth en Kim, hoogstwaarschijnlijk corona gehad. Gelukkig zijn zij inmiddels hersteld en zijn zij weer actief aan de slag voor StartUp4kids. Online hebben we twee goede en fijne teammeetings kunnen organiseren waardoor we verbonden zijn en met elkaar onze schouders eronder kunnen blijven zetten.

Zoals je kunt lezen verschilt de situatie per land en zullen dus ook de consequenties verschillend zijn. We zullen moeten afwachten en de situatie blijven monitoren, zodat we de juiste beslissingen kunnen nemen.  Een en ander zal ook afhankelijk zijn van de donaties die wij krijgen in deze tijd. Deze zijn helaas, maar ook logischerwijs, drastisch afgenomen. Veel fondsen richten zich bijvoorbeeld op Corona-noodhulp, waardoor potjes voor projecten misschien wel leegraken…. We zullen het zien. Vooralsnog blijft alles koffiedikkijken. Maar laten we positief blijven en ervan uitgaan dat zodra de scholen weer beginnen ook onze projecten weer voortgezet kunnen worden. Wij kunnen, net als de kinderen, in ieder geval niet wachten tot de scholen weer open gaan. Dan kunnen wij ons weer inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs dat ze krijgen, het betrekken van de ouders bij het onderwijs en om onze kinderen belangrijke levensvaardigheden bij te brengen. Ze kunnen dan ook weer aan de slag met hun ondernemersprojecten en een minionderneming opzetten ten gunste van hun gemeenschap of het milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen dus op jonge leeftijd... Deze kinderen zijn de toekomst en hebben alles in zich om er een succes van te maken en bij te dragen aan een betere wereld. Heb je vragen? Stuur dan gerust een e-mail aan katja@startup4kids.nl. Voor nu: Blijf gezond! Dat heeft de prioriteit!

Nederland 

 

Gelukkig hadden wij net in samenwerking met de Gemeente Schiedam een groot project voor moeders en kinderen in armoedesituaties afgesloten en hebben we dat dus niet hoeven stoppen. Wie wel moesten stoppen waren de leerlingen van het Groen van Prinstererlyceum uit Vlaardingen. Zij hebben het hele schooljaar onze Klas4klas-lessen gevolgd en gespaard en ondernomen om inkomsten te genereren voor hun reis naar Ethiopië in april om daar hun partnerklas van StartUp4kids te ontmoeten. De reis is uiteraard uitgesteld. Zo ook een project in samenwerking met de Gemeente Maassluis in het kader van huiswerkbegeleiding van kwetsbare kinderen. 

Peru

 

De overheid heeft hier direct een lock-down ingesteld en deze is intussen ook alweer verlengd. In het begin leken de maatregelen goed te helpen. Echter, recent zijn de besmettingen toegenomen. De overheid heeft nu aangekondigd dat de scholen het hele jaar niet meer opengaan en dat er alleen ‘les zonder aanwezigheid’ wordt gegeven. De regering spreekt van het uitdelen van tablets. Maar hoe dat gaat zijn in de gebieden hoog in de Andes waar wij actief zijn, is niet bekend. Gelukkig is het aantal besmettingen in dit gebied wel gering, dus het zou kunnen dat de scholen hier dit jaar nog wel opengaan. We houden het nieuws goed in de gaten en zullen dan moeten beslissen of en hoe het project doorgang kan hebben. Onze partner Wilde Ganzen is hiervan op de hoogte en met elkaar zullen we daarover binnenkort een beslissing nemen.

Ecuador: 

In Ecuador is het aantal besmettingen en doden hoog. Wellicht heb je daar de verschrikkelijke beelden in het nieuws over gezien.  In Ecuador werken wij samen met Inti Sisa. Deze organisatie zet zich in voor het onderwijs in haar regio in de Andes en bekostigt deze projecten, waaronder ook grotendeels ons project, uit inkomsten vanuit haar eigen guesthouse. Onze projectleider Eva aldaar meldt het volgende: “Wat betreft de toekomst van Inti Sisa weten we voorlopig nog niets zeker. We zetten online de lessen verder voort zover dat lukt. Niet alle kinderen hebben toegang tot internet/whatsapp dus het is niet gemakkelijk. En ook wat het hotel betreft; zolang er geen toeristen zijn, hebben we geen inkomsten. Deze week hebben we de heftige beslissing moeten nemen medewerkers te ontslaan. Ik heb een deel van mijn salaris ingeleverd. Gelukkig heb ik nog wat spaargeld maar dat geldt niet voor de werknemers. We hebben nu nog maar drie mensen in dienst van de zeventien.  Ik ben nu zelf de mensen in onze gemeenschap aan het helpen. Ze hebben al zeven weken geen markt en intussen is hun eten opgeraakt. Ik ga ze nu steunen door het uitdelen van basisvoedselpakketten.” Eva hoopt dat ze in september wellicht weer aan de slag kan met de kleuterklassen en dus ook met ons project. Wij hopen en duimen mee! Wil je Eva helpen met de voedselpakketten? Via de link lees je hoe je je bijdrage kunt overmaken.

Nepal

 

Hier is de talent school van onze partner VSN nog steeds gesloten en voor zover bekend, gaat het nog steeds goed met iedereen. Het project dat wij uitvoeren in samenwerking met Umbrella moet nog worden opgestart. Wij ontvingen dit bericht: “All the Umbrella kids, youth and staff are safe inside their homes with their friends and families… Even though these are difficult times for everyone, there is less pollution in the air and we can see the mountains here in Kathmandu!”.

Guatemala

 

Onze lokale projectleider Iker verwacht dat deze maand de scholen nog gesloten zullen blijven. Het gaat met hem naar omstandigheden goed, al mist hij het wel heel erg om naar de scholen te gaan. Hij werkt dagelijks thuis aan het project, is bezig met het verkennen van lokale fondsenwervingsmogelijkheden, mogelijkheden tot het aanleggen van moestuinen bij de scholen waar we actief zijn en heeft contact met de leraressen. We hebben ervoor gekozen de bonus in ieder geval voor april uit te keren aan onze leraressen; met deze EUR 10 per maand zijn ze heel erg blij! Op eigen initiatief is Iker ook 'bolsas solidarias' gaan doneren aan de families van de kinderen met daarin voedsel en andere basisbehoeften.  Laten we hopen dat de scholen weer snel opengaan zodat we het project kunnen voortzetten en dat de economie weer op gang komt zodat mensen weer geld kunnen verdienen.

Ethiopië

 

Het aantal besmettingen lijkt mee te vallen. Op dit moment zijn er volgens onze coördinator Tadesse 140 gevallen, 75 personen zijn intussen genezen en drie personen zijn overleden. Alles is nog steeds gesloten, waaronder ook de scholen en er wordt vanuit huis gewerkt. We zullen moeten afwachten wat de overheid besluit zodat wij samen met onze partner ons plan kunnen trekken.

Botswana

 

In Botswana zijn er maar heel weinig gevallen bekend. Volgens onze Katja, die daar woont, is de lock-down veel strenger dan in Nederland. Zo mag er niet gereisd worden en voor het halen van boodschappen heb je een vergunning nodig. Dit is in ieder geval nog van toepassing tot 20 mei. In het deel van Botswana waar wij actief zijn, zijn geen coronagevallen bekend. Katja heeft de stille hoop dat in ieder geval in dit deel van het land de scholen weer open zullen gaan. Gelukkig zijn de laatste berichten zijn positief. 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2020 By project YOUNG EYES